Risico inventarisatie & evaluatie

De RI&E heeft tot doel knelpunten op het gebied van veiligheid en gezondheid tijdens het werk te inventariseren. Van de knelpunten wordt een risico-inschatting gemaakt voor ongewenste effecten als:

  • Ziekteverzuim
  • Bedrijfsongevallen
  • Beroepsziekten
  • Ongewenst verloop

Op deze wijze wordt inzicht verkregen welke maatregelen getroffen kunnen worden om deze risico’s te elimineren of in ieder geval te verminderen. Het resultaat is een verbeterde inzetbaarheid van medewerkers en een besparing van vermijdbare kosten. Met het toetsen van de RI&E voldoet u als organisatie tegelijkertijd aan de wettelijke verplichting conform de Arbowet (art.5).

Toetsing RI&E

Wanneer u als organisatie meer dan 25 medewerkers in dienst heeft bent u wettelijk verplicht om de uitgevoerde RI&E te laten toetsen door een gecertificeerd kerndeskundige. Tijdens de toets wordt beoordeeld of:

  • de door u opgestelde RI&E en het plan van aanpak (PvA) alle in de onderneming voorkomende risico’s goed weergeeft (volledigheid en betrouwbaarheid);
  • alle knelpunten terug te vinden zijn in het PvA;
  • alle actuele inzichten zijn verwerkt in de RI&E en het PvA.

Het uitvoeren en toetsen van een RI&E wordt door ZeneZ uitbesteed aan een gecontracteerde derde partij.

“Onze artsen en casemanagers denken actief mee en helpen concreet bij de juiste vervolgstappen”

– Carla Damsma, Operationeel Directeur

Waarom ZeneZ?

ZeneZ werkt graag intensief samen met haar klanten. Korte communicatie lijnen, een echt partnership en de wil om de klant te helpen in het vergroten van de kennis en het verbeteren van een duurzame inzetbaarheid van alle werknemers van de klant is waar wij voor staan en voor gaan.

Wat kan ZeneZ voor u betekenen?

Voor al uw vragen of opmerkingen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze medewerkers. Bel ons via 085 007 2400 of stuur ons een bericht.

Actueel