Casemanagement

Grip op verzuim via casemanagement onder taakdelegatie

Bij verzuimbegeleiding komt vrijwel altijd privacygevoelige informatie vrij. Volgens de nieuwe privacy spelregels van de Autoriteit Persoonsgegevens, vastgelegd op 25 mei 2018 in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) mag een werkgever niet vragen naar gezondheid en belastbaarheid van zijn medewerkers. Verzuimbegeleiding via ‘casemanagement onder taakdelegatie‘ kan hier uitkomst bieden door snel en effectief te handelen. Bij taakdelegatie werkt de hiervoor opgeleide casemanager onder toezicht en verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. De casemanager heeft een belangrijke faciliterende rol richting de bedrijfsarts en treedt daarnaast als procesbegeleider op.

Geslaagde samenwerking

Onze bedrijfsartsen en casemanagers die werken onder taakdelegatie richten zich bij (complex) verzuim of arbeidsongeschiktheid primair op het versterken van herstel met behandelingen die waarde toevoegen en een persoonlijke oplossing bieden. Samen vormen zij een hecht team van professionals, waarin de een de ander aanvult. Beiden hebben niet alleen aandacht voor de medische uitkomsten, maar voor álle mogelijke instandhoudende factoren. In een onafhankelijk advies stellen zij altijd de mogelijkheden, keuzes en een gezamenlijke aanpak voorop.

“In een periode van een ziekmelding met alle partijen gezamenlijk zorgen voor een oplossing, op wat voor manier dan ook, geeft energie.”

– Jeanet Lycklema, Casemanager onder taakdelegatie

Waarom ZeneZ?

ZeneZ heeft ervaren, goed opgeleide en communicatief zeer vaardige casemanagers die kennis hebben van alle mogelijke instandhoudende factoren bij inzetbaarheid, Medisch en Arbeidsrecht en sociale wetgeving. Zij werken objectief, kunnen goed luisteren en weten zorgvuldig om te gaan met hun beperkte toegang tot medische gegevens. Samen met de bedrijfsartsen van ZeneZ zorgen zij ervoor dat de beste verzuimbegeleiding geboden wordt die ook nog eens privacy-proof is!

Wat kan ZeneZ voor u betekenen?

Voor al uw vragen of opmerkingen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze medewerkers. Bel ons via 085 007 2400 of stuur ons een bericht.

Actueel