Het Coronavirus

Het Coronavirus
Het aantal besmettingen met het coronavirus (COVID-19) neemt toe in Nederland. U kunt hierover vragen hebben of krijgen vanuit uw werknemers. Hoe gaat u hier mee om? Hieronder de belangrijkste vragen beantwoord (bron ; RIVM)

1. Wanneer is er sprake van het coronavirus?
Bij een verkoudheid of longklachten is er niet direct sprake van het nieuwe coronavirus. De kans is veel groter dat er sprake is van de gewone griep of een ander verkoudheidsvirus. Het RIVM raadt aan om telefonisch contact op te nemen met de huisarts wanneer:

Er sprake is van koorts met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) en/of:

U de afgelopen twee weken in een land/regio geweest bent  geweest met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus:
– China (inclusief Hong Kong en Macau)
– Singapore
– Zuid-Korea
– Iran
– de Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli- Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.

U de afgelopen twee weken contact heeft gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.

De huisarts overlegt met het GGD of onderzoek naar het nieuwe coronavirus nodig is.

2. Wat kunt u als werkgever doen om besmetting te voorkomen?
– Vraag aandacht voor de was instructie van het RIVM
–  Stel middelen beschikbaar voor een goede handhygiëne (voldoende zeep, handalcohol, papieren handdoekjes)
–  Hang mededelingen ter herinnering bij de ingang, lunchruimtes en toiletten
–  Besteed extra aandacht aan de schoonmaak van servies/bestek, toiletten e.d.
– Het dragen van mondkapjes is niet nodig. Deze werken niet beschermend, behalve in specifieke gevallen

3. Wat kunt u als werknemer doen om besmetting te voorkomen?
– Regelmatig uw handen wassen, zie was instructie RIVM
– Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
– Gebruik papieren zakdoekjes

4. Is het raadzaam om thuis te blijven wanneer er klachten worden ervaren
Wanneer er klachten worden ervaren en er is sprake van een verhoogd risico (contact met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld en/of bezoek aan ,onder punt 1, genoemde gebieden) is het raadzaam om thuis te blijven en telefonisch contact op te nemen met de huisarts.

Wanneer er geen sprake is van een verhoogd risico, maar er worden wel klachten ervaren en u twijfelt? Neem dan ook telefonisch contact op met de huisarts.

5. Hoe gaan de bedrijfsartsen en casemanagers van ZeneZ om met een vermoedelijke besmetting?
Wanneer de casemanager of bedrijfsarts het vermoeden heeft dat er sprake kan zijn van een besmetting, waarbij de onder punt 1 genoemde richtlijnen van het RIVM worden aangehouden, zal telefonisch contact met de huisarts geadviseerd worden. De huisarts zal, wanneer deze het nodig acht, in overleg met het GGD eventuele vervolgstappen ondernemen (afnemen van een test en een contactonderzoek).

6. Tot slot
ZeneZ houdt de richtlijnen en de geboden informatie van het RIVM aan. Op de website van het RIVM staan reeds veel gestelde vragen beantwoord beschreven. Hier vindt u de meest actuele informatie. Ons advies is om deze website goed in de gaten te houden.