Bedrijfsgeneeskunde

Sociaal medische begeleiding bij verzuimvraagstukken

Onze bedrijfsartsen en casemanagers die werken onder taakdelegatie richten zich bij (complex) verzuim of arbeidsongeschiktheid primair op het versterken van herstel met behandelingen die waarde toevoegen en een persoonlijke oplossing bieden. Samen vormen zij een hecht team van professionals, waarin de een de ander aanvult. Beiden hebben niet alleen aandacht voor de medische uitkomsten, maar voor álle mogelijke instandhoudende factoren. In een onafhankelijk advies stellen zij altijd de mogelijkheden, keuzes en een gezamenlijke aanpak of interventie-advies voorop. Uiteraard verzorgen onze bedrijfsartsen alle wettelijke medische rapportages en voldoet de begeleiding aan de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter.

Is er onduidelijkheid over een medische beperking?

Onze bedrijfsartsen zijn vakkundige artsen die u rechtstreeks via ZeneZ of via uw casemanager kunt inschakelen. Zij kunnen adviseren over mogelijke interventies die bijdragen aan het herstel van belastbaarheid en het versterken van inzetbaarheid. Ook kunnen zij ingeschakeld worden voor een onderzoek gericht op een second opinion. Uiteraard zijn zij in goed overleg met mogelijke andere behandelaars en hebben zij naast de medische beperkingen ook oog voor andere instandhoudende factoren die van invloed kunnen zijn.

“Onze artsen en casemanagers denken actief mee en helpen concreet bij de juiste vervolgstappen.”

– Carla Damsma, Operationeel Directeur

Waarom ZeneZ?

Naast een inzichtgevende verzuimanalyse en alle wettelijke rapportages voeren onze bedrijfsartsen en casemanagers onder taakdelegatie gesprekken die gericht zijn op persoonlijke, sociale, werkgerelateerde en medische factoren die van invloed op het verzuim kunnen zijn. Deze visie biedt een duidelijk en persoonlijk totaalbeeld waar direct concrete en relevante oplossingen bij gezocht kunnen worden. Daarbij vinden onze professionals het belangrijk om met alle betrokken partijen in goed contact te staan. Dat betekent geen eindeloos overleg, maar deskundig advies en relevante communicatie. Naast spreekuurconsulten en overleg met het sociaal medisch team, staat bij ons continu leren en het uitwisselen van (nieuwe) kennis via workshops en intervisies centraal.

Van preventie tot nazorg

Steeds meer organisaties zien de noodzaak in van een preventiebeleid om hoge verzuimcijfers te voorkomen. ZeneZ heeft de juiste mensen in huis die u daarbij kunnen helpen. Nazorg na een (gedeeltelijk) herstel is daarentegen iets wat niet vanzelfsprekend is. Dat blijkt dikwijls uit verhalen van mensen die graag willen re-integreren, maar niet goed weten hoe. Zo’n situatie kan leiden tot een onduidelijk beeld van de toekomst en draagt beslist niet bij aan een goed werkvermogen.

ZeneZ vindt het daarom belangrijk om nazorg hoger op de agenda te zetten. Wij kunnen u bij de nazorg begeleiden, bijvoorbeeld door dossiers rond Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) te screenen door onze medisch adviseur die samenwerkt met een bedrijfs- of verzekeringsarts of casemanager. Wij noemen dat een perspectiefscreening. Dossiers worden gescreend op vragen als:

  • is IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten ) feitelijk van toepassing?
  • is er een medische onderbouwing voor een herbeoordeling door het UWV?
  • is participatie naar arbeid weer mogelijk?
  • wat is er nodig voor herstel van arbeidsmogelijkheden?

Wat kan ZeneZ voor u betekenen?

Voor al uw vragen of opmerkingen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze medewerkers. Bel ons via 085 007 2400 of stuur ons een bericht.

Actueel