Bedrijfsgeneeskunde

Sociaal medische begeleiding 

Onze bedrijfsartsen en re- integratie adviseurs werkend onder taakdelegatie werken als dedicated team voor de klant. Zij richten zich bij (complex) verzuim of arbeidsongeschiktheid op demedicaliseren en activeren. Hierbij wordt  vooral gekeken naar de mogelijkheden, welke factoren de re-integratie kunnen beïnvloeden en hoe we deze kunnen aanpakken.  
De advisering aan de verzuimende werknemer en de klant is regie gevend.  Waarbij altijd de re-integratie mogelijkheden en verwachtingen, keuzes,  en eventuele interventies worden beschreven. De re-integratie adviseurs zijn als sparringpartner voor de klant laagdrempelig bereikbaar om zodoende de re-integratie maar ook de kennis en competenties van de klant te vergroten.
Uiteraard verzorgen onze bedrijfsartsen alle wettelijke medische rapportages en voldoet de begeleiding aan de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter.

Second opinion bedrijfsarts

Als een werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts, dan kan de werknemer vragen om een second opinion van een andere bedrijfsarts. Bedrijfsartsen moeten meewerken aan een verzoek om een second opinion, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. Onze bedrijfsartsen kunnen worden ingezet voor een onderzoek gericht op een second opinion. In het basiscontract tussen de klant en de arbodienst of bedrijfsarts is vastgelegd welke andere arbodienst(en) of bedrijfsarts(en) kan/kunnen worden geraadpleegd voor het uitvoeren van een second opinion.

“Onze artsen en casemanagers denken actief mee en helpen concreet bij de juiste vervolgstappen.”

– Carla Damsma, Operationeel Directeur

Waarom ZeneZ?

ZeneZ werkt graag intensief samen met haar klanten. Korte communicatie lijnen, een echt partnership en de wil om de klant te helpen in het vergroten van de kennis en het verbeteren van een duurzame inzetbaarheid van alle werknemers van de klant is waar wij voor staan en voor gaan.

ZeneZ biedt dan ook meer dan alleen verzuimbegeleiding:

Wij maken uitgebreide analyses van het verzuim door middel van een door ZeneZ ontwikkelde analyse tool welke inzicht geeft in factoren van invloed op de re-integratie en inzetbaarheid van de werknemers. Samen met de klanten kijken wij dan naar mogelijke verbeteringen om de gestelde doelen te bereiken.

Tevens bieden wij al onze klanten scholing aan met als doel het vergroten van de kennis en vaardigheden van de klant.  Deze opleidingsmodules worden vanuit het abonnement aangeboden en zijn casus- en competentie gericht.

Wat kan ZeneZ voor u betekenen?

Voor al uw vragen of opmerkingen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze medewerkers. Bel ons via 085 007 2400 of stuur ons een bericht.