Arbeidsdeskundige dienstverlening

Beoordeling en advies gericht op de praktijk

In sommige situaties is het zinvol een arbeidsdeskundige in te zetten. Bijvoorbeeld als er sprake is van stagnatie bij re-integratie. Een arbeidsdeskundige toetst de beperkingen aan de eisen die een functie stelt en geeft een duidelijk advies over de mogelijkheden van een betrokken persoon om de eigen of andere werkzaamheden te hervatten, binnen of buiten een organisatie. De arbeidsdeskundigen van ZeneZ kunnen zowel voor werkgevers,  zelfstandig ondernemers als AOV-verzekeraars een beoordeling doen op basis van de beperkingen die een bedrijfs- of verzekeringsarts bij een betrokken persoon heeft vastgesteld.

Wanneer is een arbeidsdeskundig onderzoek zinvol?

In de volgende situaties kan een arbeidsdeskundig onderzoek zinvol zijn:

  • een zieke medewerker (of verzekerde) geeft aan de eigen werkzaamheden niet meer te kunnen verrichten
  • er is een onduidelijk beeld of een zieke medewerker zijn werkzaamheden in de toekomst kan hervatten (passend werk?)
  • stagnatie of een moeizaam verloop van een re-integratietraject
  • er is een onduidelijk beeld over het (eind)doel van de re-integratie
  • u bent zelf ziek en heeft een re-integratieadvies nodig bij het hervatten van de (eigen) werkzaamheden

“Iemand zei ooit ‘Leef je leven alsof je nooit met pensioen gaat!’ Dat vind ik een mooi streven.”

– Wencke Dukker, Financieel medewerker

Waarom ZeneZ?

Wij vinden het belangrijk om met een concreet en praktisch advies te komen. Daarom geven onze artsen een advies waarbij de nadruk ligt op de arbeidsmogelijkheden en wat dit precies betekent in de praktijk. Een advies waar onze opdrachtgever én de betrokken persoon verder mee kunnen. Voor een ondernemer kan het bijvoorbeeld betekenen dat de bedrijfsvoering anders ingericht moet worden, voor een werknemer dat er gezocht moet worden naar werk buiten de onderneming (re-integratie spoor 2). Soms kunnen de eigen werkzaamheden met een (kleine) aanpassing weer worden uitgevoerd.

Wat kan ZeneZ voor u betekenen?

Voor al uw vragen of opmerkingen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze medewerkers. Bel ons via 085 007 2400 of stuur ons een bericht.

Actueel