Meest gestelde vragen

Dat ligt aan het soort afspraak dat u heeft gemaakt. Voor een bedrijfsgeneeskundig onderzoek reserveren wij een half uur. Voor een verzekeringsgeneeskundig onderzoek anderhalf tot twee uur.

Het is een onderzoek naar de beperkingen die u ervaart én de mogelijkheden voor re-integratie. Het doel is een advies te krijgen om uw inzetbaarheid richting werk te verhogen. Het soort onderzoek bepaalt waar het accent op ligt: op een advies of op het beoordelen van een claim.

Het is een onderzoek naar de beperkingen die u ervaart én de mogelijkheden voor re-integratie. Het doel is een advies te krijgen om uw inzetbaarheid richting werk te verhogen. Het soort onderzoek bepaalt waar het accent op ligt: op een advies of op het beoordelen van een claim.

U bent bij een arts voor een behandeling van uw ziekte of aandoening. De behandeld arts kan echter geen beoordeling geven over het niet verrichten van arbeid of welke mogelijkheden u heeft. Hiervoor is een verzekerings- of bedrijfsarts. Zij zijn beiden op de hoogte van uw aandoening en of u hiermee kunt functioneren in een werksituatie.

Bij ZeneZ werken verzekeringsartsen en bedrijfsartsen. Zij werken objectief en onafhankelijk. De titel verzekeringsarts en bedrijfsarts zijn wettelijk voorbehouden aan BIG-geregistreerde medische specialisten. Het BIG-register valt onder de Wet BIG en is openbaar. Het doel van de Wet BIG is te zorgen dat de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg hoog is en blijft.

De afspraak is altijd op een van de locaties waar ZeneZ kantoor houdt. Een medewerker van onze afdeling Service & Advies probeert altijd een afspraak te plannen op een locatie die voor u het best bereikbaar is.

Wilt u een afspraak maken?

Maak hier uw afspraak

5 belangrijke zaken om aan te denken

  1. Kom op tijd. Misschien een open deur, maar wij willen graag voldoende tijd beschikbaar hebben om u te spreken. Mocht een afspraak niet kunnen doorgaan, dan kunnen wij uw mogelijkheden en beperkingen niet in kaart brengen. Dat kan, afhankelijk van de afspraken met de opdrachtgever van de afspraak, gevolgen hebben voor uw uitkering of loondoorbetaling.
  2. Neem een geldig legitimatiebewijs mee. Een paspoort, een Nederlands rijbewijs, een Europees identiteitsbewijs of een Nederlands vreemdelingendocument zijn geldige legitimatiebewijzen. Let op dat uw legitimatiebewijs niet verlopen is.
  3. Gebruikt u medicijnen? Dan neemt u deze in de originele verpakking met uw naam erop mee naar de afspraak. Als u onder behandeling bent bij een specialist dan neemt u uw afsprakenkaart mee naar de afspraak.
  4. Wij willen u niet overvallen met vragen. Daarom is het handig als u vooraf alvast nadenkt over waarom u uw werkzaamheden niet (meer) kunt uitvoeren. Denkt u ook alvast na over welke mogelijkheden u heeft. Bijvoorbeeld: welke activiteiten zijn onderdeel van uw dag, welke hobby’s heeft u?
  5. De insteek van de afspraak is dat wij met u in gesprek gaan over uw situatie. Het kan geruststellend en prettig zijn als u een vertrouwd persoon meeneemt naar de afspraak. U staat er onverhoopt niet alleen voor.