Aanstellingskeuring

Aanstellingskeuring

De aanstellingskeuring heeft tot doel te komen tot een advies over de medische geschiktheid van een medewerker, op het moment van de keuring, om de functie waarvoor hij gekeurd wordt te kunnen verrichten.

Een keuring mag alleen als de uitoefening van de functie risico’s kan opleveren voor de gezondheid en veiligheid van de kandidaat of anderen. En dan alleen als de werkgever die risico’s niet met gangbare maatregelen kan beperken.

Een aanstellingskeuring mag alleen door een bedrijfsarts worden verricht. Bovendien moet de aanstellingskeuring plaatsvinden aan het einde van de sollicitatieprocedure. De werkgever moet al van plan zijn om de sollicitant aan te nemen.

Rijbewijskeuring

Het doel van de keuring is om het CBR in staat te stellen om te beoordelen of u het voertuig zelfstandig en op een veilige manier kunt bedienen. Hiervoor verricht de keuringsarts een medisch onderzoek om eventuele gezondheidsrisico’s in kaart te brengen. Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Anamnese. Dit houdt in dat uw medische voorgeschiedenis wordt bevraagd op basis van de vooraf ingevulde eigen verklaring
  • Onderzoek van de ogen door middel van een visus- en gezichtsveldtest
  • Bloeddrukmeting
  • Urineonderzoek
  • Eventueel lichamelijk onderzoek

Wat kan ZeneZ voor u betekenen?

Voor al uw vragen of opmerkingen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze medewerkers. Bel ons via 085 067 00 00. Ontvangt u graag een offerte? Stuur dan vrijblijvend een offerteaanvraag naar sales@zenez.nl

Actueel