ZeneZ versterkt en herstelt

ZeneZ Versterkt en Herstelt

ZeneZ is een onafhankelijk medisch adviesbureau dat complexe inzetbaarheidsvragen helpt op te lossen. Wij werken samen met tal van werkgevers, zelfstandig ondernemers en AOV-verzekeraars die wij helpen bij het creëren van condities waarin capaciteiten en talenten van werkende mensen ten volle kunnen worden benut. Wij activeren en begeleiden alle mensen die, om wat voor reden dan ook, niet actief kunnen deelnemen aan het arbeidsproces en spreekwoordelijk aan de zijlijn van de maatschappij staan. Of het nu gaat om langdurig zieken, arbeidsongeschikten of re-integrerende mensen die nog steeds kwetsbaar zijn. Want met de juiste hulp kunnen mensen ondanks ziekte blijven werken. Zo dragen wij actief bij aan het versterken van gezonde organisaties en hun medewerkers.

Werken aan goed werkvermogen

Bij ZeneZ werken bedrijfs- en verzekeringsartsen, medisch adviseurs, casemanagers (onder taakdelegatie), arbeidsdeskundigen, coaches, arts gemachtigden en adviserend artsen. Met de juiste expertise in huis en altijd mensgericht begeleiden, adviseren en coachen zij op het gebied van verzuim en gezondheidsmanagement. Dat kan bij ons preventief bij beginnend verlies van inzetbaarheid, nog voordat een ziekmelding plaatsvindt. Het kan ook via sociaal medische begeleiding, als er eenmaal een ziekmelding is. Onze professionals zijn gedreven en getraind (wij werken met meerdere denk- en gedragsmodellen, zoals ‘Huis van Werkvermogen’, ‘Capability Model’) om elke dag het beste uit mensen te halen en ze vooruit te helpen bij herstel van inzetbaarheid naar goed werkvermogen.

Privacy-proof

Bij alles houden wij rekening met de eisen van de nieuwe privacy wetgeving (AVG). Wij helpen niet alleen bij het scheppen van de juiste beleidsvoorwaarden, maar coachen bijvoorbeeld ook leidinggevenden en HRM-professionals bij het bevorderen van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheden van de medewerkers zelf. Door medewerkers wendbaarder te maken bij tegenslagen in het leven neemt hun probleemoplossend vermogen toe. Zo versterkt ZeneZ de verbinding tussen mensen en hun werk. Voor nu en in de toekomst.

ISO 9001:2015

ZeneZ is gecertificeerd conform ISO 9001:2015 en aanvullend certificatieschema arbodiensten.

5x uniek bij ZeneZ

Wat is onze toegevoegde waarde tussen alle andere medisch adviesbureaus in Nederland?

Pilottraject

Stel, u werkt al een aantal jaren met een medisch adviesbureau en bent toch nieuwsgierig of het beter kan. U hoort over ZeneZ, maar kent ons nog niet goed genoeg om te switchen. Het liefst maakt u een keuze op basis van uw eigen ervaring. Klinkt logisch, toch? Daarom biedt ZeneZ de mogelijkheid een pilottraject te starten. Een traject met een kop en een staart, waarin wij bijvoorbeeld een review doen op een aantal dossiers of een specifieke afdeling begeleiden bij verzuimvraagstukken. Mogelijk werkt u met het ‘eigen regiemodel’ en wilt u overstappen naar een ‘zelfregiemodel’ met taakdelegatie. Via zo’n pilot kunnen wij u vrijblijvend laten ervaren hoe het is om met ZeneZ samen te werken. U kunt aan het einde van het traject – dat wij altijd afsluiten met een eindevaluatie – zelf beoordelen of er voldoende sprake is van een klik en of u de samenwerking wilt voortzetten.

Ook een pilot starten?

Vraag naar uw mogelijkheden

Voorbeelden van pilots

Meer mogelijkheden na herbeoordeling AOV-dossiers
Voor een grote verzekeraar hebben we een aantal vooraf afgesproken lopende AOV-dossiers beoordeeld via een verzekeringsgeneeskundige onderzoek. De arbeidsongeschikte ondernemer werd uitgenodigd voor een onderzoek bij onze verzekeringsarts. Van dit onderzoek maakten wij een rapportage en deelden die zowel met de schadebehandelaar als de ondernemer. Uit onze onderzoeken bleek vaak dat de ondernemers meer mogelijkheden hadden dan van te voren werd aangenomen. De meerwaarde bleek achteraf niet alleen zichtbaar voor de betreffende ondernemers, ook de schadebehandelaren kregen via onze methode meer inzicht in andere oplossingsadviezen.

Gerichte inzet van casemanagers vergroot inzetbaarheid
Bij een zorginstelling hebben we voor een aantal afdelingen met een zeer hoog verzuimpercentage een pilot ‘casemanagement onder taakdelegatie’ gedaan. De zorginstelling werkt met eigen regiemodel en zelfsturende teams. Uit de pilot bleek dat medewerkers de aandacht van onze casemanagers zeer op prijs stelden. Dit bleek gunstig voor de medewerkerstevredenheid. Uiteindelijk bleek dat de verzuimende medewerkers meer mogelijkheden hadden om hun inzetbaarheid te vergroten dan daarvoor werd aangenomen.

neem contact met ons op