Marcel Felet | Senior beleidsadviseur P&O |
Christelijke Scholengemeenschap Calvijn

ZeneZ is onze partner in business

“Ik loop al een aantal jaren mee in dit vak en heb nog niet eerder zo prettig samengewerkt met een arbodienst als met ZeneZ. Wij ervaren ZeneZ echt als onze ‘partner in business’. Zijn er medewerkers die uitvallen dan begeleiden wij die bij Calvijn via een zogenaamd ‘dreamteam’. Dit team is belast met preventie, begeleiding tijdens ziekte en de afronding van een verzuimtraject. Het team bestaat uit de senior beleidsadviseur P&O – ikzelf dus -, een arbeidsdeskundige, een coach onder andere ten behoeve van verzuimpreventie en de bedrijfsarts van ZeneZ. We zien elkaar regelmatig voor overleg op de schoollocatie, waar wekelijks de consulten plaatsvinden. Zodoende is de bedrijfsarts goed bekend met onze organisatie en zijn de lijnen kort. Als er daarbuiten contact nodig is, dan ervaar ik overigens ook een prima bereikbaarheid.

Inmiddels is er een groot onderling vertrouwen opgebouwd. Dat heeft onder meer te maken met de kwaliteit en betrokkenheid van de bedrijfsarts, een vast gezicht in ons dreamteam. Zijn medische deskundigheid en kennis van wet- en regelgeving, met actuele thema’s als privacy, zijn uitstekend onderbouwd. Adviezen zijn oplossingsgericht met bewuste aandacht voor de situatie op lange termijn, objectief en altijd eerlijk. Dat leidt soms wel eens tot het kraken van harde noten, maar gelukkig gaat dat in goede harmonie. En eerlijk gezegd, zou ik ook niet anders willen. Niemand zit te wachten op een arts die met alle winden meewaait. Wij ook niet. Wel op een die net even verder denkt en een stapje extra doet. Verder zijn wij positief over ZeneZ door de snelheid van handelen, de goed georganiseerde back-up en de schappelijke tarieven. Of ik ZeneZ zou aanbevelen bij andere organisaties? Sterker nog, dat heb ik al meerdere keren gedaan!”

ZeneZ denkt proactief met ons mee

“Sinds 2,5 jaar werk ik bij SWKFacet, het servicecenter binnen de SWKGroep. De SWKGroep is een van de grootste organisaties in kinderopvang, buurtwerk en zorg in Nederland. Als Service Center ontzorgt SWKFacet door het uit handen nemen van secundaire bedrijfsprocessen. Denk hierbij aan Financiën, Personeel & Organisatie, Kwaliteit, Innovatie Marketingcommunicatie, Facilitair management en ICT. Vanuit mijn rol als ‘adviseur duurzame inzetbaarheid’ houd ik me onder andere bezig met de inzetbaarheid van medewerkers waaronder verzuimpreventie, -begeleiding en re-integratie. Vanuit die rol ben ik het aanspreekpunt van ZeneZ; de arbodienst die ons al geruime tijd ondersteunt bij de verzuimbegeleiding en het verbeteren van de inzetbaarheid  van onze medewerkers.

Ik vind het prettig samenwerken met bedrijfsartsen die begrijpen dat wij volop in beweging zijn en daardoor snel en flexibel moet kunnen inspringen op de vele ontwikkelingen in onze sectoren. Zo liggen de privacyregels al enige tijd onder een vergrootglas en neemt het verzuim landelijk in onze sectoren stevig toe. ZeneZ springt daar adequaat op in. De vaste bedrijfsartsen waar wij mee samenwerken kennen onze organisatie én de landelijke ontwikkelingen en denken proactief met ons mee. Zij kijken verder dan de oorzaken van het verzuim en geven ook richting aan de inzetbaarheid van de medewerkers op lange termijn.

Daarnaast ervaar ik onze ‘sparmomenten’ als open en toegankelijk. Rapportages en adviezen zijn  goed onderbouwd, concreet en duidelijk. Zodat onze leidinggevenden en onze medewerkers, waar mogelijk, gezamenlijk kunnen werken aan duurzaam herstel. ZeneZ is altijd bereid en in staat om met ons mee te denken over een gerichte (of toekomstige) oplossing. Dat vind ik beslist een toegevoegde waarde en bijzonder waardevol in onze samenwerking.”

Arda van Vliet | Adviseur duurzame inzetbaarheid | SWKFacet