Veel gestelde vragen

Werkgever

Wet en regelgeving

Sinds mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in gegaan. De AVG heeft met name op het gebied van de rechten van burgers extra plichten opgelegd aan organisaties die persoonsgegevens verwerken. Organisaties moeten transparant zijn over welke persoonsgegevens worden verwerkt, op welke manier en door wie. ZeneZ voldoet aan alle nieuwe eisen. Wanneer u hierover vragen heeft kunt u contact met ons opnemen.

U mag als werkgever niet alles aan uw ziekgemelde werknemer vragen. Wat mag nog wel?

  • Het telefoonnummer waarop de werknemer te bereiken is
  • (verpleeg)adres
  • Vermoedelijk duur
  • Afspraken en lopende werkzaamheden
  • Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval.
  • Of er sprake is van een verkeersongeval met regresmogelijkheid. Dat houdt in dat de werkgever de kosten van het ziekteverzuim en re-integratie dan mogelijk kan verhalen op de veroorzaker van het ongeval.

Dit is verschillend. De casemanager onder taakdelegatie plant de afspraak in bij de bedrijfsarts. Wanneer deze zelfstandig de ziekmelding kan begeleiden naar herstel, zal er geen afspraak bij de bedrijfsarts plaatsvinden. Wanneer er sprake is van spoed (conflict, het niet halen van re-integratie afspraken) zal de afspraak binnen een week plaatsvinden.

Wij geven in onze bevestiging door dat een spreekuur alleen verzet kan worden via de werkgever. U kunt dit per e-mail doorgeven aan casemanagement@zenez.nl. Vermeld hierbij de naam van de werknemer en de datum en tijd van het spreekuur.

Wanneer u een conflict heeft met een werknemer is dat natuurlijk erg vervelend. U kunt dit aangeven bij de casemanager. De casemanager bespreekt dit vervolgens met de bedrijfsarts en zal een spoedconsult inplannen.

Een spoedspreekuur plannen wij alleen in wanneer er sprake is van een conflict, het niet halen van de re- integratie mogelijkheden en weerstand.

Werknemer

Algemene vragen

Bekijk hier de handleiding om in te loggen in uw persoonsdossier.

In het privacy beleid van ZeneZ staat welke gegevens wij verwerken en hoe lang we deze bewaren.

Uw werkgever krijgt dezelfde terugkoppeling als u. Tenzij het een preventief consult betreft. Een preventief consult vraagt u zelf aan en wij mogen hierover nooit een terugkoppeling geven aan uw werkgever.

In ons klachtenreglement staat wat u kunt doen wanneer u het niet eens bent met een advies van de bedrijfsarts.

Het consult

Wat u mag verwachten bij een afspraak bij een bedrijfsarts hebben wij samengevat in dit demonstratiefilmpje.

Een online consult vindt plaats via uw laptop of tablet waarbij u de camera gebruikt om met beeld te videobellen. Tijdens dit consult wordt er geen opname gemaakt. Klik hier voor de handleiding “online consult”.

In onze gebruikershandleiding dossiermanager vind u een uitgebreide beschrijving hoe u kunt inloggen in ons systeem.

Wanneer u medische informatie wenst te sturen naar de bedrijfsarts, kunt u dit mailen naar medisch@zenez.nl of sturen naar Postbus 851, 1180 AW Amstelveen. Let op dat u dit document beveiligd met een wachtwoord.