Privacyreglement

ZeneZ B.V. verwerkt gegevens van verschillende klanten in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens zijn nodig om met onze klanten afspraken te kunnen maken voor medisch onderzoeken en het opstellen van adviezen aan onze klanten.

Hiervoor heeft ZeneZ B.V. haar kantooromgeving en werkprocessen zo ingericht dat er geen gevoelige informatie zichtbaar is of blijft. Er blijven dus geen gegevens achter op bureaus of op een laptop. Alle gegevens verdwijnen dagelijks achter slot en grendel zowel digitaal als ook de gegevens op papier.

Medische gegevens worden niet gemaild en ook niet lokaal opgeslagen op pc of laptop. Onze processen zijn beschreven en vastgelegd in het privacy reglement.

Wij verwerken persoonsgegevens. Dat doen wij met een reden.


Om een klant passend te adviseren

 • Bijvoorbeeld over de inzetbaarheid van werknemers of verzekerden
 • Bijvoorbeeld over de inzet van interventies
 • Bijvoorbeeld voor het versterken van regie bij verzuim/ arbeidsongeschiktheid
 • Om een overeenkomst uit te kunnen voeren
 • Bijvoorbeeld voor het verlenen van diensten verzuimbegeleiding voor werkgevers
 • Bijvoorbeeld voor het verlenen van diensten in het kader van juridische procedures
 • Bijvoorbeeld voor het geven van informatie over onze producten en diensten
 • Bijvoorbeeld voor het kopen, bestellen en leveren van producten en diensten
 • Ook voor de ondersteuning van onze bedrijfsvoering
 • Ook voor het sluiten van overeenkomsten
 • Ook voor het berekenen, vastleggen en incasseren van facturen
 • Om klachten en geschillen te behandelen
 • Om ons aan de wet te houden
 • Voor het managen, beheren en ontwikkelen van IT systemen


Wij verwerken geanonimiseerde gegevens. Dat doen wij met een reden.

 • Om producten en diensten te ontwikkelen
 • Ook voor statistische analyse en wetenschappelijk onderzoek
 • Ook voor managementinformatie
 • Ook voor het bepalen van de algemene strategie en het beleid
 • Om onze medewerkers te trainen, te coachen en te beoordelen


Welke persoonsgegevens verwerken wij:

 • Van klanten (natuurlijke personen) verwerken wij: naam, adres, woonplaats telefoonnummers, email adressen, geboortedatum, geslacht, telefoonnummers, contactmomenten en aard contacten, gezondheidsgegevens.
 • Van onze relaties verwerken wij: naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, emailadressen, kenmerknummers, dienstverbanden, polisgegevens, contactmomenten en aard contacten.
 • Van onze medewerkers verwerken wij: naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, samenstelling gezin, bankrekening nummer, BSN.

De door ZeneZ toegepaste bewaartermijnen volgens de geldende wet- en regelgeving kunnen desgewenst opgevraagd worden. Het delen van uw gegevens met derden doen wij alleen wanneer dit nodig is om onze dienstverlening goed uit te voeren en alleen met uw toestemming.  U kunt te allen tijde deze toestemming weer intrekken.

Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via privacy@kader.nl t.a.v. mevrouw A. van den Aakster.

Heeft u een klacht?

Dan verwijzen wij u graag naar onze klachtenprocedure op de website.