Voorkom conflict in de re-integratie

Ik werd getriggerd door artikel op RTL Nieuws, met de titel ‘vaker ruzie na ziekte, het voelt als een trap na’. Het is natuurlijk een situatie met alleen maar verliezers, als de werkgever en werknemer in een conflict belanden door ziekte en arbeidsongeschiktheid. Voor beide partijen kost een conflict onnodig veel tijd,  geld, moeite en frustratie.

Het voor de werkgever en werknemer vaak lastig om invulling te geven aan ‘passend werk’, in uren en taken. De bedrijfsarts kan een advies geven en dit advies zo praktisch mogelijk te maken, maar de invulling moet toch door de werkgever en werknemer gedaan worden. De bedrijfsarts kan in verband met privacy niet zeggen wat er aan de hand is, maar wel aangeven waar de mogelijkheden liggen. Daarbij is de re-integratie het makkelijkst,  als iemand kan terug keren in eigen werk, dat is een duidelijk uitgangspunt. Maar ook in de periode van terugkeer, is een medewerker kwetsbaar en verminderd inzetbaar. Re-integratie kost immers tijd en energie.

Vanuit mijn rol als casemanager bij ZeneZ maak ik de bedrijfsartsen ‘dichtbij mee’, en het beeld dat beeld bedrijfsartsen mensen aan het werk willen hebben, is veel genuanceerder. Werken maakt deel uit van het herstel, van participeren, van ‘normaal’ en gezond zijn. Misschien idealistisch? Maar terugkeer naar werk, in wat voor vorm, staat voorop.

Deskundigenoordeel
Een re-integratieproces wordt nog lastiger als het eigen werk niet als uitgangspunt dient, maar er gezocht moet worden naar ander ‘passend werk’. Want een bedrijfsarts kan wel een advies geven, maar dan? En als je het nu eens niet eens bent met het advies van een bedrijfsarts? Spreek het uit! Kom je er samen niet uit? Lukt het je niet om het passend werk vorm te geven?
Vraag dan een deskundigenoordeel aan bij het UWV, dat kan zowel een werkgever als een werknemer doen. Niks persoonlijks, maar het geeft je als werkgever of als werknemer een tweede advies. En daarmee voorkom je misschien een veel groter conflict. Want voorkomen van een conflict kan beide partijen veel geld en geld schelen.