Verzekeringsgeneeskunde

Helder verzekeringsgeneeskundig oordeel

Onze geregistreerde bedrijfs- en verzekeringsartsen werken nauw samen met verschillende verzekeraars en hun schadebehandelaars om claimklachten juist en rechtmatig te beoordelen. Zij leveren vanuit hun rol een belangrijke bijdrage aan het risicomanagement van verzekeraars. Onze deskundige artsen hebben niet alleen oog voor een claim op arbeidsongeschiktheid (AOV). Zij richten zich op herstel en versterken van inzetbaarheid en hebben aandacht voor alle mogelijke instandhoudende factoren. Onze artsen werken daarbij samen met de medisch adviseur en geven regieadviezen aan de schadebehandelaar, soms ondersteund door een interventieadvies.

“Denken in mogelijkheden, daarmee probeer ik het verschil te maken.”

– Laurens Zwanenburg, Verzekeringsarts in opleiding

Claimbeoordeling via verzekeringsgeneeskundig onderzoek

Een claimbeoordeling vraagt altijd om een onafhankelijke beoordeling van de belastbaarheid van een persoon door een verzekeringsgeneeskundige. ZeneZ biedt in dat geval de mogelijkheid tot een objectief, onafhankelijk én klantvriendelijk verzekeringsgeneeskundig onderzoek (of een second opinion expertise onderzoek voor belangenbehartigers). Onze deskundige verzekeringsartsen hebben ruime ervaring op het gebied van AOV. Op basis van de expertises en het verzekeringsgeneeskundig onderzoek wordt desgevraagd een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) opgesteld. De aandacht van onze artsen gaat uit naar de beïnvloeding van de inzetbaarheid, activering en het oplossen van instandhoudende factoren. Is er na het onderzoek geen sprake van arbeidsongeschiktheid dan zal een arbeidsdeskundige de verzekerde begeleiden in het re-integratietraject en helpen wij de schadebehandelaar bij het versterken van de eigen regierol. Uiteraard verzorgen wij ook hier alle wettelijke medische rapportages en voldoet de begeleiding aan de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter.

Waarom ZeneZ?

In onze samenwerking met verzekeraars en verzekerden bepalen de polisvoorwaarden en het wettelijk kader de activiteiten die wij uitvoeren. Beide zijn echter niet van invloed op hoe wij naar mensen kijken. Onze professionals kijken verder dan de medische uitkomsten en/of een inventarisatie van klachten en geven inzicht in het verschil tussen ‘ziek zijn’ (een medisch vraagstuk) en ‘ziek voelen’ (een niet-medisch vraagstuk). Zij sturen op demedicaliseren van het probleem en adviseren over de juiste interventie die nodig is voor herstel. Bij ZeneZ werken ten slotte verschillende experts die ruime ervaring hebben met werken bij grote AOV-verzekeraars. Zij kunnen een claimklacht en het proces eromheen dan ook goed inschatten ‘vanaf de andere kant’.

Wat kan ZeneZ voor u betekenen?

Voor al uw vragen of opmerkingen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze medewerkers. Bel ons via 085 007 2400 of stuur ons een bericht.

Actueel