Bezwaar- en beroepsprocedure

WGA dienstverlening

Arts gemachtigde
U heeft een beschikking ontvangen van het UWV waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld een beschikking over de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) of de ziektewet. Of u heeft een loonsanctie opgelegd gekregen. ZeneZ kan u ondersteunen bij een bezwaar- en/of beroepsprocedure. Wij beoordelen eerst het dossier en kijken of de juiste stappen zijn gezet.

Onze objectieve en deskundige arts gemachtigden hebben ruime ervaring op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom managen bij WGA. Vooral in complexe situaties waar sprake is van uiteenlopende problematiek. ZeneZ versterkt uw kansen met een heldere analyse en onderbouwing van het medische deel. U kunt daarbij denken aan het opstellen van een adviesrapportage, het opstellen van een bezwaar- en beroepsschrift en vertegenwoordiging bij een hoorzitting.

  • In welke situaties kan ZeneZ ondersteunen
  • Bekorten van een loonsanctie
  • Omzetten van WGA naar IVA-uitkering. ZeneZ geeft regelmatig workshops over thema’s als ‘duurzaamheid van WGA naar IVA’
  • De WIA-uitkering naar minder dan 35% arbeidsongeschiktheid omzetten

Twijfels over een dossier?
Bij twijfels over een dossier kunt u het aan ons voorleggen. Wij kunnen preventief controleren of een dossier bijvoorbeeld kans maakt op een loonsanctie, of dat er kansen gemist zijn.

Screening
Begeleiding na een (gedeeltelijk) herstel is daarentegen iets wat niet vanzelfsprekend is. Dat blijkt dikwijls uit verhalen van mensen die graag willen re-integreren, maar niet goed weten hoe. Zo’n situatie kan leiden tot een onduidelijk beeld van de toekomst en draagt beslist niet bij aan de belastbaarheid.
ZeneZ vindt het daarom belangrijk om nazorg hoger op de agenda te zetten. Wij kunnen u bij de nazorg begeleiden, bijvoorbeeld door dossiers rond Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) te screenen door onze medisch adviseur die samenwerkt met een bedrijfs- of verzekeringsarts of casemanager. Wij noemen dat een perspectiefscreening. Dossiers worden gescreend op vragen als:

  • Is IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten ) feitelijk van toepassing?
  • Is er een medische onderbouwing voor een herbeoordeling door het UWV?
  • Is participatie naar arbeid weer mogelijk?
  • Wat is er nodig voor herstel van arbeidsmogelijkheden?

Wat kan ZeneZ voor u betekenen?

Voor al uw vragen of opmerkingen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze medewerkers. Bel ons via 085 007 2400 of stuur ons een bericht.

“Het is steeds weer een leuke uitdaging om met alle partijen samen te werken, duidelijk en eerlijk te communiceren en zo tot een voor iedereen geslaagde oplossing te komen.”

– Annemieke Driessen, Arts-gemachtigde, Bedrijfsarts, Medisch adviseur

Waarom ZeneZ?

In vele honderden zaken zijn wij als ‘arts gemachtigde’ bij bezwaar- en beroepsprocedures opgetreden. Onze objectieve en deskundige arts gemachtigden hebben ruime ervaring op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom managen bij WGA. Vooral in complexe situaties waar sprake is van uiteenlopende problematiek. ZeneZ versterkt uw kansen met een heldere analyse en onderbouwing van het medische deel. U kunt daarbij denken aan het opstellen van een adviesrapportage, het opstellen van een bezwaar- en beroepsschrift en vertegenwoordiging bij een hoorzitting.

Wat kan ZeneZ voor u betekenen?

Voor al uw vragen of opmerkingen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze medewerkers. Bel ons via 085 007 2400 of stuur ons een bericht.

Actueel

Trots op onze nieuwe website

11 oktober, 2018|0 Reacties

Trots op onze nieuwe website Trots zijn wij op onze nieuwe website! Voor u misschien niets nieuws, u bent misschien voor de eerste keer op onze site terecht gekomen. Wij hebben een [...]