ZENEZ VERSTERKT HERSTEL

Diensten ZeneZ

medisch adviesbureau

Medisch adviesbureau

ZeneZ is een vernieuwend medisch adviesbureau met focus op behoud en herstel van inzetbaarheid. Hierbij steunt ons gedachtegoed in belangrijke mate op het ICF model van de WHO en het Huis van Werkvermogen. Onze diensten kennen een aantal kaders zoals Wet verbetering Poortwachter, WGA WIA, AOV individueel en BeZaVa. Meer ZeneZ

Kernwaarden ZeneZ

Integere beoordeling & Probleemoplossend advies
ZeneZ staat voor integere beoordelingen en probleemoplossend advies. Onze artsen zijn niet vooringenomen en de uitkomst van een beoordeling staat niet op voorhand vast. Het demedicaliseren zonder perspectief of richtinggevend advies heeft beperkte (acceptatie) waarde.
Doortastend en oplossingsgericht advies
Zowel de claimende als de betalende partij hebben een gezamenlijk langetermijnbelang, op korte termijn is er regelmatig sprake van botsende belangen. In dit spanningsveld is ons doortastend en oplossingsgericht advies regelmatig de katalysator voor een vlotte procesgang.
Geen financieel belang
Er is geen financieel belang voor ZeneZ bij het adviseren van een verwijzing of interventie. De adviezen zijn dan ook puur op basis van een herstel bijdragende indicatie en niet op basis van commissies.
Gebonden aan beroepsgeheim
De artsen van ZeneZ zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Met opdrachtgevers wordt nadrukkelijk niet over de medische kant van de arbeidsongeschiktheid gesproken. Wel wordt er gecommuniceerd over de arbeidsrelevante gevolgen van de ziekte of stoornis. De arbeidsrelevante gevolgen zijn over het algemeen terug te vinden in de opgestelde rapportages en FML.

Enkele van onze klanten