Masterclass Samenwerken in Taakdelegatie

Robert van den Boogard – Directeur ZeneZ is spreker bij de Masterclass Samenwerken in Taakdelegatie op 5 september 2019 . Inschrijven kan nog!

De Masterclass Samenwerken in Taakdelegatie is voor bedrijfsartsen, casemanagers en arbodiensten die een vliegende start willen maken in Taakdelegatie. Niet alleen als oplossing voor schaarste, maar vooral om de kwaliteit van arbodienstverlening een impuls te geven. Daarnaast speelt natuurlijk dat het privacy beleid van de AP bedrijven dwingt om met externe casemanagers te werken. Taakdelegatie is teamwork. Bedrijfsarts en casemanager die samen werken aan een verzuimdossier, aan herstel van inzetbaarheid. Twee paar ogen zien meer en elk vanuit het eigen perspectief en expertise: een klassiek geval van 1+1=3. )

Masterclass Samenwerken in Taakdelegatie